run

O nás


Spoločnosť 3+1 Business Company, s. r. o. je síce novovzniknutá spoločnosť, ale nie je nováčikom pri sprostredkovaní alebo poskytovaní finančných služieb a poradenstva v oblasti poisťovníctva.

Skúsenosti v tejto oblasti má
me viac ako (16. rokov), na základe ktorých Vám dokážeme poskytnúť kvalitné poradenstvo, služby a samozrejme na prvom mieste kvalitný servis (napr.: pomoc pri komunikácii s poisťovňou, vypĺňanie dokumentov a iných náležitostí suvisiacích s poistnou alebo poistnými udalosťami.

Ku každému klientovi individuálny prístup, čo najlepšie
doporučenie a vybranie produktu samozrejme s hľadiska ceny, krytia, ktoré bude čo najviac vyhovovať klientovým požiadavkám. Sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva je služba, ktorá sa nespoplatňuje, to znamená, že finančné sprostredkovanie je bezplatné.