run

Kontakt:


3 +1 Business Company, s. r. o.
D. Skuteckého 1635/4
901 01 Malacky


Kristína Brejchová - konateľ

+421 910 450 966
brejchova.kristina@gmail.com


Ivan Brejcha


+421 948 777 307
+421 905 432 592
brejcha.ivan@mail.com