run

Kapitálové životné poistenie


v ponuke poistných produktov kapitálového životného poistenia Vám môžeme ponúknuť viacero variantov tohto poistenia pre dospelých, mládež, deti a firmy:

• poistenie pre prípad smrti
• poistenie pre prípad dožitia
• poistenie pre prípad žávažného ochorenia
• voliteľné pripoistenia – smrť úrazom, trvalé následky úrazu, invalidita následkom cho-roby alebo úrazu, poistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu v dňoch alebo v percen-tách, poistenie denného odškodného pri chorobe alebo úraze v nemocnici, smrť v motorovom vozidle, v prípade ušlej mzdy pri pracovnej neschnopnosti, oslobodenie od platenia poistenia v prípade plnej invalidity a iné.

Kapitálové životné poistenie je možné dojednať na dobu 5, 10, 15, 20, 25 a viac rokov alebo do veku 55, 60, 65, 70 rokov, po uplynutí doby poistenia si môže klient určiť výplatu svojich nasporených finančných prostriedkov jednorázovým spôsobom alebo formou vyplácania mesačnej alebo ročného dôchodku.