run

Rizikové životné poistenie


Tento druh životného poistenia sa využíva v najviac v prípade nepredvídateľných udalostí na pokrytie rôznych foriem úverov (napr. hypotekárnych, spotrebných atď) a zabezpečenia rodiny

• poistenie pre prípad smrti
• poistenie pre prípad žávažného (kritického) ochorenia
• trvalej invalidity pri úraze alebo chorobe
• v prípade ušlej mzdy pri pracovnej neschnopnosti