run

Úrazové poistenie

 

je určené pre klientov, (dospelí, deti, mládež, seniori a firmy) ktorí chcú byť poistení len na riziká spojené s úrazom (bez sporenia – bez vytvárania finančných prostriedkov), v tomto poistení je možné dojednať:

poistenie pre prípad smrti
trvalé následky úrazov (s progresiou aj bez progresie)
smrť pri dopravnej nehode v motorovom vozidle
trvalej invalidity pri úraze alebo chorobe (od 40% alebo od 70%)
denná dávka pri hospitalizácii v prípade choroby alebo úrazu
denná dávka v prípade drobných alebo vážnejších úrazov
denná dávka pri pracovnej neschopnosti
poistenie chirugických zákrokov